Sai Baba

Sai Baba
!!! Sri Sachitanand Satguru Sainath Maharaj Ki Jai !!!

Sunday, February 12, 2012

Manas Bhajore Guru Charanam
Lyrics:
====
Manas bhajore guru charanam
Dustar bhav sagar taranam
Guru maharaj, guru jai jai
Sainath satguru jai jai

Om namah shivai, om namah shivai, om namah shivai, shivai nama-om
Arunachal shiv, arunachal shiv, arunachal shiv, aruna shivam
Omkaram bhav, omkaram bhav, omkaram bhav, om namo baba

Manas bhajore guru charanam
Dustar bhav sagar taranam
Guru maharaj, guru jai jai
Sainath satguru jai jai

Om namah shivai, om namah shivai, om namah shivai, shivai nama-om
Arunachal shiv, arunachal shiv, arunachal shiv, aruna shivam
Omkaram bhav, omkaram bhav, omkaram bhav, om namo baba

Manas bhajore guru charanam
Dustar bhav sagar taranam

No comments:

Followers