Sai Baba

Sai Baba
!!! Sri Sachitanand Satguru Sainath Maharaj Ki Jai !!!

Tuesday, January 3, 2012

Namah Parvati Pataye Hara Hara
Lyrics:
=====
Namah parvati pataye hara hara(2)
Har har shankar mahadeva(2)
Har har har har mahadeva.. om har har har har mahadeva..
Shiv shiv shiv shiv sadashiva..om shiv shiv shiv shiv sadashiva
Mahadeva, sadashiva .. sadashiva, mahadeva (2)
Namah parvati pataye hara hara
Har har shankar mahadeva
Har har har har mahadeva, shiv shiv shiv shiv sadashiva
Mahadeva, sadashiva .. sadashiva, mahadeva..
Har har har har mahadeva(6)
Shiv shiv shiv shiv sadashiva
Mahadeva, sadashiva, sadashiva, mahadeva
Namah parvati pataye hara hara
Har har shankar mahadeva...

No comments:

Followers