Sai Baba

Sai Baba
!!! Sri Sachitanand Satguru Sainath Maharaj Ki Jai !!!

Thursday, December 8, 2011

Ram Hare Sai Krishna HareLyrics:
====
Ram hare sai krishna hare, sarv dharm priya sai hare(2)
Allah ishwar sai hare.. (2)
Guru nanak yeshu, buddha hare(2)
Sorashatra mahavir sai hare(2)
Sarv dharm priya sai hare,
Baba sarv dharm priya sai hare

Ram hare sai krishna hare, sarv dharm priya sai hare
Allah ishwar sai hare.. 
Guru nanak yeshu, buddha hare
Sorashatra mahavir sai hare
Sarv dharm priya sai hare,
Baba sarv dharm priya sai hare
Ram hare Sai Krishna hare..(5)
Sarv dharm priya sai hare.
Ram hare sai krishna hare, sarv dharm priya sai hare

No comments:

Followers