Sai Baba

Sai Baba
!!! Sri Sachitanand Satguru Sainath Maharaj Ki Jai !!!

Thursday, December 8, 2011

Jagadpathe Hari Sai GopalaLyrics:
====
Jagadpathe hari sai gopala..(2)
Jagado-udhaara sai nandala(2)
Madhura vipathe krishna gopala(2)
Madhur madhur he gaan vilola(2)
Jagado-udhaara sai nandala(2)

Jagadpathe hari sai gopala..
Jagado-udhaara sai nandala
Madhura vipathe krishna gopala
Madhur madhur he gaan vilola
Jagado-udhaara sai nandala(2)
Sai nandala, jai jai gopala …(8)
Jagadpathe hari sai gopala..
Jagado-udhaara sai nandala

No comments:

Followers