Sai Baba

Sai Baba
!!! Sri Sachitanand Satguru Sainath Maharaj Ki Jai !!!

Sunday, March 20, 2011

Om Sai Namay, Om Sai Namay


Lyrics:
====
Om Sai Namay, om sai namay, har har bole sai namay (3)
Anant koti bramhanda-nayak, rajadhiraja yogiraja (3)
Para-bramha shri sacchitananda, sadguru sai nathay namay(3)

Gurur bramha, gurur vishnu, gurur devo maheshwara(3)
Gurur sakshat para-bramha, tasmai shri guruve namay(3)

Shrimad parabramha guru-smarami, shrimad para-bramha guru-namami(3)
Shrimad parabramha guru-yajami, shrimad para-bramha guru-bhajami(3)

Om shri sai nathay namah, lakshmi narayanaya namaha(3)
Om krishnaram shiv marutya dhirupay, om shesha-sai-ney namo namay(3)
Om godavari tat shiladhi-wasine, bhakta-hrydalayaya namo namay(3)
Yogesh-waraya namo namaya, om-bhagawate namo namay(3)

Om tirthaya namo namaya, vasudevaya namo namaya(3)
Om kala-tirthaya kalaya namah, kaal kalaya namo namaya(3)

Om Sai Namay, om sai namay, har har bole sai namay (3)
Om prati-vardhanaya priyaya namah, om antarya-miney namo namaya(3)
Om sacchidatmaney nitya nandaya, parama-sukhadaya namo namaya(3)
Om Sai Namay, om sai namay, har har bole sai namay (3)
Om Sai Namay, om sai namay!

No comments:

Followers